Reglementen Pool

Er bestaan heel wat diciplines die je kan spelen op een pooltafel. Voor de meest bekende staan op deze pagina ook de reglementen. De ingekorte versie kan je hieronder vinden. De volledige versie kan je lezen in PDF-formaat. Hiervoor heb je wel Adobe Acrobat Reader nodig.

STRAIGHT POOL (continuous 14.1)

Straight-pool wordt gespeeld met 16 ballen, 1 speelbal (de witte), en 15 gekleurde ballen, de nummers 1 tot en met 15. Aantal spelers:2 of meer.

Het doel is, zoveel mogelijk ballen te potten. Elke correct gepotte bal is 1 punt waard. Men speelt tot een vooraf afgesproken puntenaantal.

De ballen worden opgezet in een driehoekvorm waarbij achterste 2 hoekballen de gele 1 en de oranje 5 zijn. De andere ballen komen willekeurig in de driehoek.

De beginnende speler speelt de witte bal vanachter de lijn. Het is een correcte break als de witte bal en ten minste 2 andere ballen een band hebben geraakt. Als dat niet gebeurt, krijgt de speler -2 punten. De tegenstander heeft de keuze om verder te spelen, of de tegenstander nogmaals laten breaken. Als tijdens de break de witte weggaat, maar er zijn wel 2 andere ballen tegen de band geweest, is het een gewone fout en dus -1 voor de speler. Bij de break is het zaak zo weinig mogelijk ballen los te spelen , zodat de tegenstander zo weinig mogelijk kans krijgt een bal te potten.

De speler moet een bal potten, willekeurig welke, echter dient hij wel van tevoren aan te geven welke bal hij in welke pocket gaat spelen. Als dat is gelukt, krijgt hij 1 punt per bal die is gepot. Er kunnen dus meerdere ballen in 1 stoot worden gepot, zolang de genomineerde bal maar in de juiste pocket verdwijnt. Als de genomineerde bal in een andere pocket verdwijnt, wordt deze teruggelegd op de stip (voorste bal van het rack), of als dat niet kan, zo dicht mogelijk daarbij, op een rechte lijn vanaf die stip naar de bovenste band.

Indien een speler een fout maakt, krijgt de tegenstander geen "ball in hand", zoals bij 8 of 9-ball wel het geval is. De speler die de fout maakte, krijgt -1 punt. De tegenstander speelt verder van waar de witte ligt. Dit uiteraard tenzij de witte gepot wordt, dan krijgt de speler -1 punt en mag de tegenstander verder spelen vanuit 'de kitchen', oftewel van achter de lijn. Hij mag geen bal spelen, die in 'de kitchen' ligt. Het is een fout als men: een bal van tafel speelt, men na balcontact geen band raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt), ballen aanraakt met kleding of op enig andere manier beweegt zonder een geldige stoot te maken. Ballen die van tafel gespeeld zijn, worden op de stip teruggelegd (zie 'na de break'). Als men drie opeenvolgende fouten maakt en de tegenspeler of scheidsrechter geeft dit aan na de 2e fout krijgt de speler -15 bovenop de -1 voor de fout. Heeft de tegenstander dat niet aangegeven gaat het spel gewoon verder. Ook als een speler opzettelijk de bal aanraakt, bijvoorbeeld als hij de witte bal oppakt als deze richting de pocket loopt, krijgt hij -15 bovenop de -1 van de fout. Alle ballen die worden gepot bij een foute stoot, worden teruggelegd op de stip.

TOP

8 BALL

8-ball is een benoemingsspel (d.w.z. de speler aan stoot moet bij iedere beurt vooraf aankondigen welke van zijn eigen ballen hij in welke pocket wil potten. De ene speler speelt de hele ballen (1 tot en met 7) weg, de andere de halve (9 tot en met 15).
Wie na het wegspelen van zijn eigen groep de 8-bal in een vooraf aangekondigde pocket kan potten is de winnaar.

OPZETTEN VAN DE BALLEN :
De ballen worden in een driehoek op tafel geplaatst. De 8-bal is de middelste van de drie ballen. De onderste rij heeft op de ene hoek een hele en op de andere hoek een halve bal. De rest van de ballen wordt willekeurig geplaatst.

DE BREAKSTOOT :
Plaats de witte bal om het even waar achter de lijn. Een geldige breakstoot moet voldoen aan volgende voorwaarden : ofwel moet je een bal potten, ofwel moeten minimaal 4 ballen een band raken. Als de witte speelbal gepot wordt, verlies je de beurt en moet je tegenstander afstoten achter de hoofdlijn en een bal aanspelen die zich niet in het hoofdveld bevind. Als de 8-bal verdwijnt blijf je aan de beurt en heb je de keuze : ofwel een nieuwe break, ofwel wordt de 8-bal gespot op de lange lijn, zo dicht mogelijk bij het voetpunt en speel je verder vanuit die spelsituatie.

NA DE BREAKSTOOT :
Heb je één of meerdere ballen gepot, dan blijf je aan de beurt. De eerstvolgende vooraf
aangekondigde en reglementair gepotte bal bepaalt met welke groep (half of vol) je verder
speelt. Slaag je daar niet in, dan blijft de keuze nog altijd open. Na het wegspelen van je
groep, mag je de 8-bal potten in een vooraf aangekondigde pocket. Voortijdig potten van
de 8-bal, of de 8-bal potten samen met de speelbal betekend echter verlies van het spel.
Fouten worden bestraft met “ball in hand” (je mag de speelbal gelijk waar op de tafel
plaatsen om af te stoten). Een bal potten in een andere dan de aangekondigde pocket is
geen fout, maar de beurt gaat wel naar je tegenstander.

EEN FOUT BEGA JE ALS :

 • De witte of andere ballen van tafel worden gespeeld
 • Een andere bal dan die van je doelgroep wordt geraakt
 • De witte bal wordt gepot
 • Een bal wordt aangeraakt (touché)
 • Na balcontact geen band wordt geraakt (niet bij potten)

TOP

9 BALL

Bij 9-ball hoef je geen ballen te benoemen. Je moet wel de laagst genummerde bal als eerste raken. Als je de 9-bal kan potten, zelfs met een combinatiestoot, ben je de winnaar. Maak je drie opeenvolgende fouten, dan verlies je wel het spel!

OPZETTEN VAN DE BALLEN :
De ballen (1 tot en met 9) worden opgezet in ruitvorm. De 1 komt als eerste bal op het voetpunt. De 9-bal komt in het midden. De andere ballen komen willekeurig eromheen.

DE BREAKSTOOT EN VERDER VERLOOP VAN HET SPEL :
Plaats de witte speelbal om het even waar achter de hoofdlijn. Uiteraard is de 1-bal de
eerste bal die je moet raken. Als er niet gepot wordt moeten minstens 4 ballen een band
raken.
Als je de witte speelbal pot is dat fout en krijgt je tegenstander “ball in hand” (hij mag de
speelbal gelijk waar op de tafel plaatsen om af te stoten). Als je bij de breakstoot de 9-bal kan potten is het spel afgelopen en ben je de winnaar ! Als je bij de break één of meerdere ballen hebt gepot, blijf je aan de beurt. Je moet nu wel weer de laagst genummerde bal als eerste raken. Is dat niet mogelijk, dan mag je éénmalig melden dat je een “push out” speelt. Bij een “push out” hoeft de speelbal geen objectbal of band te raken. Je tegenstander moet nu verder spelen vanuit de positie die de ballen dan hebben. Hij mag je wel opnieuw aan de beurt laten. Vanaf nu moet je wel altijd weer de laagst genummerde bal als eerste raken. Je blijft aan de beurt zolang je op reglementaire manier ballen kan potten.
Wie de 9-bal pot is de winnaar. Combinatiestoten zijn toegelaten. Je mag dus gelijk wanneer met of via de laagst genummerde bal een andere bal (ook de 9-bal) potten.

EEN FOUT BEGA JE ALS :

 • De speelbal of andere ballen van tafel worden gespeeld (objectballen die van tafel zijn gespeeld, blijven gepot, enkel de 9-bal wordt terug gespot op het voetpunt)
 • Een verkeerde bal als eerste wordt geraakt (als de 9-bal valt wordt die terug gespot)
 • De witte speelbal gepot wordt (als daarbij de 9-bal valt wordt die terug gespot)
 • Een bal wordt aangeraakt (“touché”)
 • Na balcontact geen band wordt geraakt (geldt niet als er een bal gepot wordt)

Fouten worden altijd bestraft met “ball in hand” (je tegenstander mag de speelbal gelijk
waar op tafel plaatsen om af te stoten). Drie opéénvolgende fouten betekenen verlies van het spel ! Je tegenstander moet je wel mondeling waarschuwenna het begaan van je tweede fout.

TOP

10 BALL

10-ball is een benoemingsspel (d.w.z. de speler aan stoot moet bij iedere beurt vooraf aankondigen welke bal hij in welke pocket gaat potten). Je moet wel altijd de laagst genummerde bal als eerste raken. Als je de 10-bal reglementair aangekondigd kan potten, zelfs met een combinatiestoot, ben je de winnaar. Met drie opéénvolgende fouten verlies je wel het spel.

OPZETTEN VAN DE BALLEN :
De ballen (1 tot en met 10) worden opgezet in driehoeksvorm. De 1 komt als eerste bal op
het voetpunt. De 10-bal komt in het midden. De andere ballen komen willekeurig eromheen.

DE BREAKSTOOT EN VERDER VERLOOP VAN HET SPEL :
Plaats de speelbal om het even waar achter de hoofdlijn. Uiteraard is de 1-bal de eerste
die je moet raken. Als er niet gepot wordt moeten minstens 4 ballen een band raken.
Als je bij de breakstoot de 10-bal kan potten in één van de middenpockets of de pockets
van het hoofdveld ben je de winnaar. Als de 10-bal in één van de twee andere pockets valt
wordt hij terug gespot op, of zo dicht mogelijk bij het voetpunt.
Als je de witte speelbal hebt gepot is dat fout en krijgt je tegenstander “ball in hand”.
Als je bij de break één of meerdere ballen hebt gepot, blijf je aan de beurt. Je moet wel
telkens de laagst genummerde bal als eerste raken. Is dat niet mogelijk na de break, dan
mag je éénmalig gebruik maken van de “push-out” (zie 9-ball).
Je blijft aan de beurt zolang je een reglementair aangekondigde bal in de juiste pocket kan
potten. Wie als eerste de 10-bal kan potten in een vooraf aangekondigde pocket, zelfs met
een combinatiestoot, is de winnaar. Als de 10-bal onaangekondigd valt, wordt hij terug
gespot op of tegen het voetpunt. Andere onaangekondigd gepotte ballen blijven gepot.

EEN FOUT BEGA JE ALS :

 • De speelbal of andere ballen van tafel worden gespeeld (enkel de 10-bal wordt terug gespot op of tegen het voetpunt, andere ballen worden als “gepot” beschouwd)
 • Een verkeerde bal als eerste wordt geraakt (als daarbij de 10-bal valt wordt die terug gespot op het voetpunt)
 • De witte speelbal gepot wordt (als daarbij de 10-bal valt wordt die terug gespot)
 • Een bal wordt aangeraakt (“touché”)
 • Na balcontact geen band wordt geraakt (geldt niet als er een bal gepot wordt)

Fouten worden bestraft met “ball in hand” (je tegenstander mag de speelbal gelijk waar op
tafel plaatsen om af te stoten). Drie opéénvolgende fouten betekenen verlies van het spel ! Je tegenstander moet je wel mondeling waarschuwen na het begaan van je tweede fout.

TOP

 

REGLEMENTEN
KORTE VERSIE

Straight
8-Ball
9-Ball
10-Ball
8-,9-,10-ball (pdf)

REGLEMENTEN
VOLLEDIGE VERSIE (pdf)

Straight
8-Ball
9-Ball
10-Ball